MILITÆRHISTORISK SAMLING - GAUSDAL

FREDSVÅREN PÅ RINGERIKE - 2q15a, Tyskerne åpner porten til Russerleiren på Waagård. Russerne har vært arbeidskraft på Eggemoen fliyplass.
q15b, Politimester Neiden taler til russiske fanger.
q16a, Russiske fanger
q8a, Russerne i Pi.
q8b, Palerud og russeren Snorre.
q9a, Musikk i fangeleiren.
q9b, Trekkspill i fangeleiren.
q10a, Litt russisk folkedans.
q10b, Bidrag fra trekkspillbyen Hønefoss.
q11, Nordnenn og russere
q12, Balalaika, fele oh gitar.
q13a
q13b
q14a, Representanter fra det russiske folk.
q14b, Representanter fra det russiske folk.
q16b, Russerne reiser hjem, Søndre torg Hønefoss.
q17a, Fanger og hiwi´s reiser til en ukjent skjebneq18a, Dyster oppgave. Døde russere skal graves opp.
q18b, Tyskere påviser og graver.
q19a,
q19b, De ligger ikke dypt.
q20a, Transporten er klar.
q20b, Likene blir lagt i kister og begravet på Haug kirkegård på Ringerike.

BACK TO WW2 PAGE

NEXT PAGE