MILITÆRHISTORISK SAMLING - GAUSDAL

FREDSVÅREN PÅ RINGERIKE - 3

 


1
Peder Juvet stiller Pitroppen
1b
Peder Juvet stiller Pitroppen
29a
Oskar Hasselknippe in conversation with an American officer
29b
Major Paul Strande, Anders Maribo and Gudbrand Maribo
30a
Flaggheising på Kjos gård (Norwegians Bjørn Kjos kommer herfra)
30b
Hilser flagget
31a
Oppstilling på Kjos
31b
Oppstilling på Kjos
32a
Vaktskifte på transformator ved Follum fabrikker
32b
Henrik Solbakken
33a
Coltmitraliøser som overlevde krigen
33b
Finn B Hansen, Rolf Borg, Laeskogen, W Michalsen og Leif Moløkken
35a
Leif Berg med armbind. Reporter og fotograf, alle bilder er hans
35b
Leif Berg med armbind. Reporter og fotograf, alle bilder er hans
36a
Paul Strande til høyre, gårbrukeren ikke majoren
36b
Russerleiren på Waagaard overtas, Andreas Palerud politi
37a
Dans og musikk i leiren
37b
Dans og musikk i leiren
38a
Russerne forlater Hønefoss til en usikker skjebne
38b
Russerne forlater Hønefoss til en usikker skjebne
39a
Oppstilling på Livbanen
39b
Oppstilling på Livbanen
40
General Hansteen inspiserer
40a
41a
Livbanen
41b
Livbanen
42a
Livbanen
42b
Livbanen
43b
Hasselknippe taler på Waagaard
45b
To svogere Major strande sjef base Elg , Per Faafeng stabsjef Milorg 14.2
46a
General Hansteen og Oskar Hasselknippe sjef Milorg 14.2
46b
General Hansteen og Oskar Hasselknippe sjef Milorg 14.2
47a
fra Waagaaed
47b
fra Waagaard
48a
fra Waagaaed
48b
fra WaagaaedBACK TO WW2 PAGE