MILITÆRHISTORISK SAMLING - GAUSDAL

FREDSVÅREN PÅ RINGERIKE

Ringerike distrikt 14.2 var meget aktivt under krigen. Distriktet strakte seg fra Solihøgda til Geilo og fra Randsfjorden til Sigdal. Det var i starten en del konflikter fordi en gruppe Hønefoss Pi til å begynne med stod under direkte kommando av SOE og hadde ordre om å unngå nærkontakt med andre grupper. Dette ordnet seg etter hvert.

Så i tillegg var fra vinteren 44 Gruppe Elg opprettet i Vassfaret som lå nord i området. Basen var rent militært ledet beordret fra FO i London, og det oppstod kompetansestrid mellom ledelsen i Elg og sjef 14.2 . Dette ble ordnet ved en betydelig innsats fra London.
Bildene som ligget under dette avsnittet er i hovedsak tatt av journalist Leif Berg fra Hønefoss. Han var med i Milorg, satt på Grini og ved frigjøringen gikk han straks i gang med sitt yrke. Han var til stede der det meste skjedde.
Screening av tyskere på Hvalsmoen og på Eggemoen, åpningen og overtagelsen av russerleiren på Vågårdsmoen, og feiringen av freden i Hønefoss.lb28, Distriktsjef 14.2 Oscaer Hasselknippe med Kamera.
lb19, General Owen Summers
lb20, Tyske offiserer diskuterer betingelsene med norsk kaptein.
lb4, General Owen Summers
lb1, Tyskere oppstilt på Hvalsmoen og Eggemoen for å utsortere Gestapo og forbrytere som skjulte seg som vanlige menige.
lb8, Kvinne sortert ut av rekkene. Ragnar Gjerdrum og Urholt
ar2, Kvinne sortert ut av rekkene.
lb2, Damen med slør hadde jobbet på Victoria terrasse og pekte ut gestapomenn.
lb3, Damen med eskorte. Skåie og Bjarne Gundersen
lb5,"Gestapistene" plukkes ut av den mystiske dame. Finn Knutinge Kaas går bak damen.
lb6, Kommandanten fra Grini habtsturmfürer Alfred Zeidler sorteres ut.
lb9, Zeidler
lb7, Zeidler
lb11, Zeidler
lb12, Zeidler
lb26,
ar1
lb27
lb25, Kihl er plukket ut.
lb15, Kihl flyttes vekk.
lb16, Kihl
lb23, Hvalsmoen, Kùnze er misfornøyd
lb24, Heilmann er blyg.
lb21, Angiveren Finn Knutinge Kaas
lb22, Angiveren Finn Knutinge Kaas
lb29, De utplukkede under streng bevoktning.
lb17, Tyskertøsene i distriktet samles.
lb10
lb13
lb14
lb18, Tilsammen 420 såkalte tyskertøser interneres på Klekken hotell
BACK TO WW2 PAGE

NEXT PAGE