MILITÆRHISTORISK SAMLING - GAUSDAL

2 - SIS

If you have some information or question about my site, please send me a mail.
I am interesting in all information or comment you may have.

SEND A MAIL

Secret Intelligence Service (SIS).

Omlag 250 spesialtrente nordmenn var avgitt til tjeneste i det britiske etteretningsvesen i annen verdenskrig. De var gjennom en omfattende forundersøkelse for å finne ut om de hadde gode holdninger, og var egnet for spesial operasjoner med stort langvarig psykisk stress. Dette kunne ofte ta lang tid syntes mange. Før de ble sendt til Norge ble de gitt en god utdanning. Instruktørene var personer med lang egen erfaring fra hemmelige oppdrag.
Agentene ble satt inn i Norge på følgende vis: Fallskjerm, Catalinafly, fiskskøyter, MTB, grenskryssing fra Sverige og Ubåt.
Av sikkerhets grunner hadde de ikke anledning til noen form for kontakt med Milorg. De forholdt seg kun til påforhånd utpekte kontakter i Norge.
Det var gitt prioritet til å skaffe oversikt over materiell- og troppeforflytninger. Meldingstrafikken var sikker og rask. Meldinger fra disse agentene førte til velykkede angrep på tyske fartøyer langs kysten.
Nordmennene etablerte 150 radiostajoner på forskjellige steder i Norge, i hovedsak langs kysten. Ca 100 av disse fikk kortbølge samband med lederstasjonen i England. Omlag 10.000 meldinger ble sendt. Gjennomsnitt lengde var 50 ord. Alle meldinger var manuelt kryptert med ”one time letterpad” og ”silkeskjerf” kode.
Gestapo hadde det som en høyt prioritert oppgave å arrestere disse nordmennene, og dems hjelpere.
Kilde: Usynlige soldater, Bjørn Rørholt i samarbeid med Bjarne W. Thorsen, Aschehaug 1990.
  Secret Intelligence Service (SIS).

Some 250 specially trained Norwegians were prepared to serve in the British intelligence service during World War II. Through a comprehensive aptitude test it was determined whether they had good attitudes and were suitable for special operations with heavy and long-term mental stress. Many felt this took a very long time. Before they were sent to Norway, they were given a good education. The instructors were persons with long experience in secret missions.
The agents were deployed in Norway as follows: Boat, Catalina, fishskate, MTB, border crossing from Sweden and the submarine.
For safety reasons they were not allowed to have any contact with Milorg, but only with predefined contacts in Norway.
Priority was given to obtain an overview of German equipment and troop movements. Message traffic was safe and fast. Messages from these agents led to successful attacks on German ships along the coast.
The Norwegians established 150 radio stations at different locations in Norway, mainly along the coast. Approximately 100 of these were short-range communication with the station manager in England. Approximately 10,000 messages were sent. Average length was 50 words. All messages were manually encoded with a "one time letterpad" and "silk scarves" code.
The Gestapo had it as a high priority task to arrest these Norwegians, and their helpers.
Source: Invisible soldiers, Bjorn Rørholt in collaboration with Bjarne W. Thorsen, Aschehaug 1990.

REPORT FROM LERKEN - 1REPORT FROM LERKEN - 2


REPORT FROM LERKEN - 3


Documentation about the secret radio station Lerken in Norway.


Lt. Rorholt

BJØRN RØRHOLT WITH THE POLICH SET.

THE POLICH SET
Artikkel om SIS agenten John Turner
Kilde: Vi Menn


Hans B. Cliftons Refleksantenne.

Operasjoner i Finnmark og Nord Troms vinteren 1945


Etterretningsrapport Titania Mines part 1
NEW !!!


English intelligence report of Rogaland, Norway
NEW!!!
Jakten på "Kari"SIS radiostation "KARI"


English intelligence report of Sola, Norway


Margit Lines Våtvik, sammen med søsknene
Berta Lines Halsan og Haldor Lines, får
minnemedaljen for innsatsen under krigen.

 Heyerdahls brev til Rørholt

  På slutten av krigen ble Bjørn Rørholt beordret fra den Engelske etterretningsorganissjonen Secret Intelligence Service (SIS) til en avdeling som ble kalt Tung radioseksjon. Thor Heyerdahl ble bordret til samme avdeling.
Ifm frigjøriningen ble de begge sendt til Finnmark for å etablere en sambandsorganisasjon der. Hensikten var å støtte oberst Dahl med samband til norske myndigheter i England, og løse det interne sambandsbehovet i Finnmark.
Thor og Bjørn ble gode venner.
Etter krigen fortsatte Bjørn i Forsvaret,og ble beordret til tjeneste ved den Norske ambasade i USA. Thor var igang med sin karriære som vitenskapsmann.
I USA hadde Bjørn gode kontakter, og kunne derfor bistå Thor ifm planlegging av Kontiki ekspedisjonen.

John Maurice Turner

Bilder fra Bjørn Arnold Røholt sitt fotoalbum. John Turner var bindeleddet mellom nordmenn i SIS og ledelsen i SIS. Han snakket godt norsk, og stod for mye av den praktiske koorineringen ifm å få agentene inn og ut fra operasjon i Norge. Einar Johansen var på følgende SIS stasjoner: Upsilon,Venus, Denebola, Godron, Libra, Ibsen, Skylark B og MU.

 Einar Johansen


"Tarzan" Einar Johansen, Hyde Park 1943


Jon K. Brynildsen
Jon K. Brybhildsen var på stasjonen PegasusPassbilder 1942 med 1000kr hatt


"Per Berg" - Egil Ilsaas


Stanmore, Hillman Minx, 1942


Arnfinn Grande bemannet stasjonene Leo og Randi.Utdeling av dekorasjoner. Bjørn Rørholt er her tildelt Krigskors med sverd. nr tre i første rekke fra venstre

Bjør A. Rørholt jobbet mye med planen for å passe på den tyske flåtestyrken der Tirpitz inngikk.
Planen ble kalt "barnepikeplanen" Rørhold bemannet også stasjonene Lerken og Skylark B.
Hammerfest, nå utslettet.
Tirpitz in Frættenfjorden 194285 Squadron Manor House - W. Malling
John's Lagonda


John, Mrs. Cunningham

Pettersen


Lt. RorholtTharald Weisten


Staff Demolition Course S.T.S #26
Poulsson, Gjestland, Rørholt og Kristiansen

Staff Demolition Course S.T.S #26

John, Englands super night flier

"Arthur", Lucienne, "Meg" og Cpt. Conian


Terregles House, Radioskolens antennemaster.

Transmitter hut idyll, Joyce Chamberlain, Frank og Promsose Howeson

Adj's window. Uncle John.


 


Brahan Castle - Juli 1943

Norsk Mil. pol. - Sjefen på Castlet.

Antenneprøver 11 settVåren 1944

Den gamle delen av huset.

The Duke of Thame Park, Uncle John

BACK WW2 PAGE