MILITÆRHISTORISK SAMLING - GAUSDAL

12B - NORDMENN I TYSK TJENESTE, OSLO, REISE TIL OG FRA FRONTEN

---


I annen verdenskrig var det ca 5500 nordmenn som deltok frivillig på tysk side.
Størsteparten av disse deltok i Waffen SS avdelinger,men det var også nordmenn i regulære hær, luft og marine avdelinger.

I Waffen SS var det følgende avdelinger nordmenn deltok i:
-Ca 1000 nordmenn tjenestegjorde i 5. SS panserdivisjon Wiking. De første meldte seg allerede i januar 1941.
-Ca 2000 nordmenn tjenestegjorde i den Norske Legion. Avdelingen ble opprettet i juli 1941 og sendt til fronten i februar 1942. Legionen blra dennee avløst i mars 1943.
-1. Politi kompani ble opprettet sommeren 1942, og sendt til fronten seint på høsten samme år.
-160 normenn  tjenestegjorde i 6. Gebirgsdivisjon Nord Det Norske skikompani. Opprette i september 1942. Kompaniet ble i 1943 overført til SS Skijegerbataljon Norge.
-160  tjenestegjorde i 2. Politi kompani. Opprettet februar 1943.
-ca 900 nordmenn tjenestegjorde i SS Skijegerbataljon Norge.Opprettet i slutten av 1943 og avviklet på nyåret 1945.
-3. Politi kompan ble opprettet i mars 1944 og ble føst avviklet i mai 1945.
-ca 700 nordmenn tjenestegjorde i Divisjon Nordland 23. Pansergrenader Regiment Norge. Opprettet våren 1943.
- Når SS Skijegerbataljon Norge ble dimmitert på nyåret 1945 ble det fra denne opprettet en avdeling kalt Bataljon 506 som ble utdisponert forskjellige steder i Sør Norge.

-ca 300 norske kvinner meldte seg frivillig som frontsøstre, og inngikk i det tyske Røde kors. De hadde Norsk flagg og SS armørn på uniformen.

Det er verdt å merke seg at en del nordmenn tjenestegjorde i flere av disse avdelingene.

Kilde:Norske frivillige på tysk side nr 2. av Derek M. Schei og Geir Brenden, forlaget Høvedsmannen ANS 2009.
7
2 Politikompani hjemkomsten 17 mai 1944. Quisling inspiserer kompaniet.
49
2 Politikompani hjemkomsten 17 mai 1944. Quisling inspiserer kompaniet.
40
2 Politikompani hjemkomsten 17 mai 1944. Kompaniet marsjerer mot slottet.
48
2 Politikompani avreiser fra Norge til Sennheim for utdannelse.
39
2 Politikompani hjemkomsten 17 mai 1944. Oppstilling for Quisling. Thoralf G med fanen.
93
Tyskland 1943, På marsj til jernbanen for transport til fronten. Foran kompanisjef Øistein Beck, som senere falt.
38
Tyskland 1943, På vei til fronten.
79
Polen sommeren 1943, På vei til østfronten.
90
Riga 1943, Venter på togreise til fronten.
60
2 Politikompani hjemkomsten 17 mai 1944. Her har de kommet av båten og blir mottatt av en kamerat fra Førergarden på havnen.
96
Finnland 1944, noen av gutta hadde skaffet seg veninner som møtte opp for å ta avskjed.
101
2 Politikompani hjemkomsten 17 mai 1944. Her går de i land i Norge endelig hjemme igjen.
74
Oslo 1944, Fra Akershus festning. Etter hjemkomst fra fronten. Høsten 1944.
37
Oslo 1944, Oppmarsjetter hjemkomst.
83
Oslo 1944, Parade opp Karl Johan etter hjemkomst fra fronten.
84
Oslo 1944 Quisling hilser velkommen hjem fra fronten
106
63
Oslo 1944, Defilering fra slottet.
18
??88
Oslo 1944, Quisling, Norske og Tyske offiserer inspiserer våre avdelinger etter hjemkomst.
105
Oslo 1944, Quisling ønsker kompaniet velkommen tilbake.
22
Oslo 1943, En del høyere offiserer, Tyske og Norske, overværer oppmasjen.
Holst, J.Lie, ?, G22, Fuglesang, Martinsen, Neumann (einsatzstab), ?, Rdf.Holm Orfører i Oslo
21
Oppmarsj
52
Oslo 1944, Parade opp Karl Johan etter hjemkomst.
63a
Oslo 1944, Defilering fra slottet.
115
117
På toget hjem fra fronten

TO PART 3BACK TO WW2 PAGE