MILITÆRHISTORISK SAMLING - GAUSDAL

12A - NORDMENN I TYSK TJENESTE
-
I annen verdenskrig var det ca 5500 nordmenn som deltok frivillig på tysk side.
Størsteparten av disse deltok i Waffen SS avdelinger,men det var også nordmenn i regulære hær, luft og marine avdelinger.

I Waffen SS var det følgende avdelinger nordmenn deltok i:
-Ca 1000 nordmenn tjenestegjorde i 5. SS panserdivisjon Wiking. De første meldte seg allerede i januar 1941.
-Ca 2000 nordmenn tjenestegjorde i den Norske Legion. Avdelingen ble opprettet i juli 1941 og sendt til fronten i februar 1942. Legionen blra dennee avløst i mars 1943.
-1. Politi kompani ble opprettet sommeren 1942, og sendt til fronten seint på høsten samme år.
-160 normenn  tjenestegjorde i 6. Gebirgsdivisjon Nord Det Norske skikompani. Opprette i september 1942. Kompaniet ble i 1943 overført til SS Skijegerbataljon Norge.
-160  tjenestegjorde i 2. Politi kompani. Opprettet februar 1943.
-ca 900 nordmenn tjenestegjorde i SS Skijegerbataljon Norge.Opprettet i slutten av 1943 og avviklet på nyåret 1945.
-3. Politi kompan ble opprettet i mars 1944 og ble føst avviklet i mai 1945.
-ca 700 nordmenn tjenestegjorde i Divisjon Nordland 23. Pansergrenader Regiment Norge. Opprettet våren 1943.
- Når SS Skijegerbataljon Norge ble dimmitert på nyåret 1945 ble det fra denne opprettet en avdeling kalt Bataljon 506 som ble utdisponert forskjellige steder i Sør Norge.

-ca 300 norske kvinner meldte seg frivillig som frontsøstre, og inngikk i det tyske Røde kors. De hadde Norsk flagg og SS armørn på uniformen.

Det er verdt å merke seg at en del nordmenn tjenestegjorde i flere av disse avdelingene.

Kilde:Norske frivillige på tysk side nr 2. av Derek M. Schei og Geir Brenden, forlaget Høvedsmannen ANS 2009.

1. John Hellblad etter hjemkomsten fra Karelen. Han var en av få som overlevde Hasselmann slaget.
Reiste til fronten uten skikkelig utdanning. Var på lasarett en periode pga difteri

2. Harald Dørum og John Hellblad etter hjemkomsten fra Karelen begge tilhørte 2 kompani.
3, Harald Dørum og John Hellblad etter hjemkomsten fra Karelen begge tilhørte 2 kompani.
4. Utdeling av utmerkelser etter slaget om Kaprolat og Hasselmann.
Fra venstre Andvik, resten er ukjente. Unntatt Skjefstad med ryggen til.
5. Pundom Karelen der bataljonen ble satt opp på nytt etter kampen om Hasselmann og Kaprolat. Untersturmführer Tor Arntzen med sin hund.
6. Tyske politimestere på ski v44 Drammen. Fra venstre: Helge Staff 3plass, Jon Helblad (tysk best), Lars Storhaug, Vestvik, Gulbrandsrud.
7. Foran Bjørn Baugen fra Hamar. Bilde et tatt på Mysen. Da Skijegerbataljonen lå der etter hjemkomsten til Norge.
8.Et kompani fra Bataljon 506 på Gjøvik. 1 rekke fra høyre Robert H, bak han Sigmund Vigerust og bak han igjen Herseth.
9. Trening i nærheten av Gjøvik. Vinterkamo ble ikke brukt under trening. Dette kan være fordi den ikke skulle bli møkkete
10. Trening i nærheten av Gjøvik. Vinterkamo ble ikke brukt under trening. Dette kan være fordi den ikke skulle bli møkkete.
11. Trening i nærheten av Gjøvik..
12. Oddvar S fra Elverum 2 kompani
13. Asbjørn F fra Hamar 2 kompani
14. v/soning Skjerstad Tørberget, Geønndalen Grønndalen,Kolbjørn Gløtvold Drevsjø. Alle NS.
15. v/soning Tømmerhogging arbeidskommando Pikkaråsen Trysil Gløtvoll, Guttorm lien gamle skikp materialforv i bn, grønndalen, Jon Helbland.
16. Trysil fangeleir.
17. Untersturmführer Tor Arntzen sin hund.
18. Jon og en kammerat.
20. Vedkommando i Pikkaråsen.
21. Sommerkommando. Slåttonna i Tørberget, Bakke gård.
22. Reise fra sommerkommando
23. Kaffepause på Bakke gård.
24. Kollbjørn Gløtvold på Pikkaråsen
25. Vakta og Grøndalen.
28. Stein Eide 2.vinter Scenaserro, avløste 1. politikp.
29. Det Norske Ski kompani i Karelen. Avlusing og bading ved Jeletrosero.
30. Stpkt .AA. I midten Bjertnes v/Rørvik, Ring, Stein, Moshølen. Fra det norske skikompani i Karelen
313234. Hos lagf bak, 6mil fra AA, ble kjørt hit på ski videre.
35. Mot AA første gang Lf. Ringen mot front. Fra det norske skikompani i Karelen
36. Ove fra det norske skijegerbataljonen i Karele
37. Haug, Gobrandsrud m patronbelte på tvers. Fra det norske skijegerbataljonen i Karele
38. 6 mil bak ”posten”.
39. Det Norske Ski kompani på perm i Oslo mens de vervet til Skijeberbataljonen. 1 rad fra v: Holmen og Pedersen
40. Avløsning av p.kp på Scenassero våren 43
41. Inn til AA fra oppklaring. Haug, Ringen.
42. Det Norske Ski kompani i Karelen. Fra v Rach-Haugen, ?, Eide og Herset i kamuflasje.
43. Skijegerbataljonen i Karelen. Sjefen er Arild Jgor ordre før oppdrag
44. Vedtransport. Gamle skikp hadde tyske politiuniformer første året. I luen sees edelweis. Inngikk i Gebirgsjeger.
45. Byttet før perm våren 43 til SS uniform
46. Patr ut på oppklaring fra stpkt AA. Vestvik,Karlsen?, Stein Nordengen. 2rad Aune.
47. Vei mot Juhiatservo.
48. På Juhiatservo på\ rekreasjon. Antonsen, STEIN, -, Rødvik.
49. 2. rad STEIN, Ottar Lie, 3. rad 3Pedersen,4Rash.
50. Feltkjøkken på Juhiatservo
51. Våpeninspeksjon, Lf Rødvik inspiserer
52. Det norske skikompani i Karelen ved bunker "Oslo". Det jobbes med opprydding og vedlikehold av utstyr.
53. Det norske skikompani i Karelen. Helge Staff er på latrinen.
54. Skismøring før oppklaring. Oppklaring kunne være 105 km helt mot Murmanskbanen. Fh. Karlsen, Ø Ringen. Aars Nordengen.
55. Det norske skikompani i Karelen. Fra AA/Oslo. Rødvik med hjelm. Helge Staff


TIL DEL 2BACK TO WW2 PAGE