Pilots in the 331 and 332 squadrons.

Staaland’s 331 & 332 squadron photos. Page 4.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 5 Staaland1

Obsltn. Mehre Sjef for 132 Wing.

Helge Mehre skvadronsjef 331 . 5.1-1942 til 5.9-1942. og 1.3-1943 til 14.5-1943.
2

Skvadronsjef 332. 16.11-1944 til 28.2.-1945 Jon Tvedte
J. Tvedte tegnet seg for en FW190. I Tvedtes andre angrep på tyskeren skjøt han på 150m hold, medden følge at det tyske flyets cockpit deksel falt av og rev med seg antennen på Tvedtes fly. Det tyske fly rullet over til babord og eksploderte i en skog. Denne nedskytingen forgikk så å si i null meters høyde. Sersjant Gabrielsen ledsaget Tvedt tilbake til basen.

3

Oluf R Wagtskjold

Den 28 feb 45 ble det igjen en svart dag .To av 332 flygere, fenrik Oluf R. Wagtskjold og Bror L B Aarflot, ble begge truffet av luftvern sett krasje i flammer: Wagtskjold vest for Apeldoorn, og Aarflot ved Vorde. Ingen av dem fikk hoppet ut. Flere av skvadronens fly kom tilbake med til dels store skader.
4

Kaare D Bolstad

Den 3 april 1945 ble en tung dag for 332 skvadron, i det både sjefen , major Kaare D bolstad, og fenrik Bjarne Storaas ble skutt ned og drept under lav flygning mot bakkemål. Det siste man hørte fra dem , var Bolstads ordre over radio: Dropping tanks- going down- keep on the deck after the attack.

5


6

Egil Hagen

8 april, 1945 ble Egil Hagens fly truffet i oljetanken under et angrep på en tysk transport like nord for Bremen. Disse var så godt bevæpnet på denne tid at det var forbundet med stor fare å gå til angrep på dem. Hagen måtte hoppe ut under forsøk på å nå tilbake til allierte linjer og landet i et skogholt nord for Zwischenahner sjøen. Allierte tropper rykket inn i dette området like etter, og Hagen var i god behold.
Ps Det er Egil Hagen som er fotografen bak alle bildene

7

Borgar Knudsen falt.

Borgar Knudsen f 25.5.21 d 11.2.45
Det ble ødelagt lokomotiver, kjøretøy og transporter på bakken. Under et slikt lavangrep ble fenrik Borgar Knudsen 332 skutt ned og drept av ild fra en bilkolonne.
8

9
10

Halvor Bjørnstad. 332 Sqd.

Den 8. jun. 1944 ble sersjant Halvor Bjørnstad truffet av luftvern ved Montebourg og måtte hoppe ut, men klarte seg bra og returnerte til 332 skvadron dagen etter.
11

....... Engelsen. 331 Sqd.

12mars 1945 ble en av de store dagene for 331 skvadronen, ledet avmajor Birksted. Nye heftige luftkamper fant sted, hele seks av de fiendtlige fly ble skutt ned og fire skadd, uten egne tap. Kapt. Lundsten klarte to alene, løytnant E. Fossum og fenrik Rolf Engelsen sammen en, hvor den tyske flyger hoppet ut i fallskjerm
12
Gabrielsen 331 Sqd.

29.des 44 ble en livlig dag for 331 skvadronen tok av med 12 fly kl 1007 for å utføre
fighter - sweep og væpnet rekognosering i området omkring Enschede. Sersjant Halvard
Gabrelsen  fly ble truffet av 20mm granat men han klarte seg. På tilbaketurn, da skvadronen
nærmet seg Enschede, oppdaget major Gran en enslig FW 190 som han skjøt ned med 
Haanes som tilskuer ved siden av.13

--


14

Rolf Kolling 332 Sqd.

Den 14 juni, under ekskorte av Lancaster bombefly til Le Havre, fikk fenrikene O. Grig Tidemann,J Røsland og Rolf Kolling fra 332 skvadron skadd en ME 410 like før det forsvant i skyene.
15

"Sir" Ole Tilset. Skutt ned og var krigsfange.

Den 29. des. 1944 var Ole Tilset og Stausland begge i posisjon bak en tysker, de skjøt samtidig, og det tyske flyet gikk i bakken. I iveren kolliderte de to nordmennene i luften, og Tilset måtte hoppe ut, mens Stausland klarte å krasjlande 4km nord for Tubbergen i Nederland. Tilset ble tatt til fange.

16


17

18

19

Odd Håbet20

Ragnar Isaksen. Skutt ned over Frankfurt i en ”tyffi” krigsfange.

Kaptein H.R Isacsen ble etter sin tjeneste ved 332 skvadron overført til den britiskr 181 skvadron i august 1944,
og overtok her som Flight Commander. Han fullførte 64 tokt med rakettbærende Typhoon,
før han ble skutt ned .31 des. 44 og skaddet. Han var krigsfange resten av krigen.
Han hadde anrettet store skader mot bakkemål. Blant annet var han kreditert ødeleggelse av 10 lokomotiver.
21

Hassel. Skutt ned over Osuabruck.

Løytn Robert Hassel f. 3.7-14 d.14.1.1945
Dato 14.1.1945
På dette tidspunktet var det blitt livlig i området, idet over 50Me 109 og 30 FW 190 gikk til angrep på de norske skvadronene og flygerne fikk noen travle minutter. Og hissige luftkamper skvadronen var på sveip mellom .Skvadronen mistet løytnant Robert Hassel og Trygve Syversen i disse kamper. De ble begge skutt ned og drept. Hassel over Osuabruch.

22

Kåre Herfjord. Skutt ned i Holland.

Under et angrep på lektere i Neuzen, sørøst for Vlissingen, ble løytnant K. Herfjords (332) fly truffet av luftvern 17 sep 45., og han måtte foreta en nødlanding rett foran egne linjer. Landingen ble utført med stor dyktighet, og han ble sett løpende fra flyet, mens tyskerne skjøt etter ham.

23

Anders Høeg

17.4-1945 Under de siste operasjoner fra B85 fikk fenrik Anders Høegh motor stopp i en avgang men klarte allikevel å krasjlande.24

Thor Ludvigsen

Thor Ludvigsen skulle 16 feb 44. angripe noen biler i Gladbeck-området under meget dårlige værforhold.
Ludviksen så noen sperreballonger da han trakk opp etter første angrep, og det er mulig Lorentzen som
var med på dette angrepet har kommet bort i en av disse, for han kom ikke tilbake.
25

Godø falt i Holland

Fenrik Lauritz Godø ble 24.2.1945 skutt ned av luftvern om ettermiddagen, nordvest for Arnheim, og ble sett krasje i flammer. Han fikk ikke hoppet ut.

26

Jakobsen27

Leif Lundsten "Ludeu" Skutt ved invasjonen i Normandi i Frankrike. Han var da sjef for 331.

Leif Lundsten f. 24.5-18, d. 9-6.44
Den 9 juni mistet 331 skvadronen sin sjef, major Leif Lundsten. Han ble ved en feiltakelse skutt ned ved kysten av allierte skip etter en patrulje da skvadronen var på hjemtur. Til tross for at han var truffet, ga han resten av skvadronen kursen hjem over radio.
28

Ragnar Dogger med ”Varg”. Hunden som fulgte 132 Wing helt fra Nordmennene
kom til England til vi ble oppløst hjemme i Norge 6 år senere.

Feb. 1945. Ragnar Dogger oppdaget et fiendtlig fly på hjemveien Nordhorn flyplass og skjøt det i brann.
29

"Dansken" Palle Thomsen.30

”Svensken” Tage Stålenberg. Jo han viste hva krigen dreide seg om. Han valgte å sloss for sitt demokrati.
+ Safir (Sverige ca. 48)31

Jakken Nyhus32

Thor Ludvigsen

13/14 feb. 1945 Om ettermiddagen skulle en seksjon bestående av fenrik H Lorentzen og Thor Ludviksen angripe noen biler i Gladbeck- området under meget dårlige værforhold. Ludviksen så noen sperreballonger da han trakk opp etter første angrep, og det er mulig Lorentzen har kommet bort i en av disse, for han kom ikke tilbake etter denne tur.
33

Kjell Tvedt

Det siste operative tokt til 331 skvadronen ble fløyet av løytnant Kjell Tvedt som leder. Det siste operative tokte til 332 skvadronen er om kvelden den 21. april 1945.
34

"Hatlo"35

Oluf Wagtskjold. Falt i Tyskland.36

Egil Torjussen37

Thor Wærner. Skutt ned over Frankrike. Kom hjem igjen etter å ha blitt hjulpet av undergrundsbevegelsen.38

O.P. Cristoffersen hoppet ut i fallskjerm, men den åpnet seg ikke. Dette var i Frankrike.

4.Jan 1945 var begge skvadronene på vingene for for å lete opp bakkemål 332 sjøt opp fem lokomotiver som stoppet. Sersjant O:P: Cristoffersen ble truffet og fikk motorstopp. Han hoppet ut like sør-øst for Tilburg. men ble drept fordi ikke skjermen åpnet seg.
39

Kaare Bolstad var sjef for oss i 1 uke. Så falt han ----- ved Storaas40

Hansen beholdt smilet ”the hole time,” sammen med Bolstad en ME262
41

Rolf Arne Berg falt på sin siste tur da vi skjøt opp tyske fly på en flyplass i Tyskland.42

Simonsen fra Odda.43

Westly ------

Erik Westly.
Januar 1943 ble ganske travel med friske aksjoner, fienden prøvde et stort lavangrep mot Englands sørkyst mellom Dover og Dungeness, noe som hørte til sjeldenhetene denne tid. Begge skvadroner ble sendt på vingene for å møte. Vingsersjant Erik Leif Westly og Nils Fuglesang (332) kom i dogfight, og Westly fikk en FW 190 sannsynlig nedskutt og Fuglesang en skadd, og fienden ble avvist
44

"Podde" Roald Ålesund45

Eivind Hauge "Alles Hauge"46

Storaas falt mens han skjøt på tyske SS-tropper under marsj i Holland.

Bjarne Storaas f.30.9.20. D 3.4.45

24 feb 45. De følgende dager forsatt skvadronene med å skyte opp og ødelegge mengdevis
av transport - kommunikasjonsmidler. Og da været igjen ble fint og klart oppdaget sersjant
Bjarne Storaas (332) på et tokt en enslig FW 190, som fløy helt nede ved bakken.
Han angrep og fikk utmanøvrert tyskeren, som ble sett krasje i flammer.
Han fikk ikke hoppet ut. Flyet som Storaas utmanøvrerte var det siste tyske flyet
som ble kreditert de norske jagerflygere, som etter denne dagen ikke observerte
fiendtlige fly i luften i det hele tatt. 3 april 45. ble Bjarne Storaas skutt ned
og drept under lavangrep på bakkemål.
47

Ray Wadtvedt

Den 29 Des 44. kl 1420 ledet av major Gran, med 10 fly.Opppgaven
denne gang var også å lete etter bakkemål og tyske fly.Ved Enschede
rapporterte fenrik J.P.Ditlev-simonsen ca 25 Me 109 som senere
angrep 331 skvadron. Gran manøvrerte skvadronen med stor dyktighet
og kunne straks etter gå til angrep fra en ideell posisjon nedefra.
Dette uløste et veritabelt luftslag, det vrimlet av fly overalt.
Resultatet ble overveldende. Major Gran skjøt ned to Me 109 og fikk skadd en;
kaptein H.Grundt Spang klarte hele 3 nedskutte og løytnant R.Dogger to.
Løytnant T.Woxen noterte seg for en og det samme gjorde fenrikene O.Aanjesen
(utlånt fra 332 skvadron), J.P.Ditlev-Simonsen. Roy Watvedt og
Birger Tidemand- Johannessen. Sistnevnte fikk i tilegg en skadd.
Tyskerene hadde hvert overlegende i antall, fikk altså likevel 12 av sine
fly nedskutt uten at noen norske fly ble truffet. Gran mente senere at det
måtte ha vært relative uerfarne tyskere de hadde møtt. Fra sjefen for 84
Group mottok han et telegram, som lød:
Thank you for doubling the group score on the Continent in on day.
Kong Haakon som til enhver tid fulgte godt med, sendte følgende telegram:
Jeg sender mine beste lykkeønskninger og en hjertelig takk til de norske
flygere for deres strålende seier på vest fronten. Haakon R.
48

---------


49

Cris Gran, Bergen. Slapp og fin. Vi fløy Skogen i Stork senere.

Den 8.sept 44. ble det igjen en travel dag med 3 tokt. På den første, eskorterte av 42 Marauder
bobefly til Lille-Vendeville flyplass ble 20 fiendtlige fly sett og angrepet av hele wingen,
ledet av major Briksted. Det ble mange individuelle kamper hvor kapt. M.Gran skjøt ned en FW 190,
men sersjant Arild Helland og sersjant C.Gran fikk hver sin skadd. På neste tokt,
som foregikk i Bethune-området, skadde major Birksted og sersjant O.Aanjesen hver sin Me 109.
50

Bror Aarflot falt i Holland.

Bror Aarflot lt. f.20.8.17 d.28.2.45

Den 28 feb ble igjen en svart dag.Det ble fløyet en mengde tokt Og bakkemannskapet måtte arbeide på spreng.
To av 332 skvadrons flygere, fenrik O.R.Wagtskjold og løytnant Bror Aarflot,
ble begge truffet av luftvern og sett krasje i flammer: Wagtskjold vest for Apeldoorn,
og Aarflot ved Vorden. Ingen av dem fikk hoppet ut.
51

----------------


52
53

Finn Bakka Trondheim. Falt over Tyskland.

Finn Bakke (332) f.23.9-1921 d. 25.2.1945
25 feb.1945 ble det meget intenst, og de norske skvadroner fikk anrettet meget skadde på bakken, men også denne dag på bekostning av en av våre flygere. Løytnant Finn Bakke ble skutt ned av luftvern under et angrep på et tog i Marienbaum.
54

Trygve Woxen, med brøst-kassa godt fremme.

Trygve Woxen rykket opp til flight sjef etter at Ræder var drept.55

Peder mistet baliu når en Tysker kom inn på ham bakfra. Falt over Holland.

Peder.G. Mollestad f.30.10-1918, d 20.1.1943
Jan 1943 det var mange friske aksjoner løytnant Mollestad og T. Strand 332 steg usett opp bak to FW 190, og skjøt sammen ned den ene, tre dager senere ble P.G. Mollestad sett da han stupte etter en seksjon FW 190 gjennom skyer like sør for Calais. Det endte med et krasj på den franske kyst, og han døde på vei til sykehus samme dag.
56
57

”Asyl Nilsen” Hadde bestandig vanskeligheter med å finne veien hjem hvis han ”ble med ut”.
Ble skutt av en gal mann på Finmarksvidda 1952.
Sigmund Sandvik.58

Hans W. Rohde59

60

61

Navn

Nedskutt

Sannsynlig
nedskutt
Skadet

1.Svein Heglund 16 1/3 5 4 1/3
2.Werner H. Christie 11 1 4 1/2
3.Kaj Birksted 10 1/2 1/2 5
4.Helner Grundt Spang 10 1/3 2 2 1/2
5.Martin Y.Gran 9 2 5 1/2
6.Marius Eriksen 9 1 3
7.Nils K.Jørstad 6 1/3 2 4 1/3
8.Fredrik S.Fearnley 6 1/4 1 1/2 1
9.Ragnar Dogger 6 0 1
10.Rolf Arne Berg 5 3/4 1 1/2 3 1/3
11.Helge Sognnæs 5 1/2 2 9
12.Bjørn Bjørnstad 5 1/2 0 3 1/2
13.Ole G.Aanjesen 5 1/2 1 1
14.Helge O.Mehre 5 0 9
15.Arne Austeen 5 0 3
16.Olav Djønne 5 0 0


Dette bildet er tatt på den Tyske siden. Mannen på bildet har skutt ned
et fly med sin MG. Mange av flyene og mennene i 331 0g 332 skvadronen
endte sine dager slik.


PAGE 1

EKSTRAMATERIALE

All pictures on this pages are owned or supervised by Staaland.You are not allowed to copy, publish or in any way distribute material from these pages without permission from Staaland.STAALAND's PAGE

mail til Staaland


Web design & foto arbeid: Helge Fykse

HELGE FYKSE's WW2 PAGE

mail til Helge Fykse