MILITÆRHISTORISK SAMLING - GAUSDAL

MYSINGHÅLÅ
Vestige 4 kom til fra Norge 5 mars 1944. Vestige 4 var en sabotasjegruppe på tre mann. De kom med ubåtjageren Vigra der den legendariske Leif Larsen (Shetlandslarsen) var kaptein. Sabotørene ble satt i land i Vatlandsvik ved Sokndal. Det var Alf Aakre, Kaspar Idland og Kjell Endresen. Aakre var leder og Endresen telegrafist. Kaspar Idland hadde tidligere deltatt på tungtvann operasjonen på Vemork, og hadde solid erfaring fra illegalt arbeid.
De tre i gruppa hadde gjennomført sabotør utdanning i England, og var derfor godt skikket til oppdraget de hadde fått. Planen var å drive sabotasje mot tysk skipsfart i området.
Gruppen rekrutterte egnede personer fra distriktet til å støtte gjennomføringen. De hadde behov for både kurerer og hjelp til transport av materiell og forsyninger.
Vestige 4 hadde store problemer med å løse oppdraget med sabotasje mot den tyske skipstrafikken av forskjellige grunner. Andre oppdrag ble derfor gjennomført. Gruppen satte fyr på en fabrikk i Flekkefjord som produserte sildetønner 29 november 1944. Bygningene i AT leiren på Eikeland ble om kvelden 2 januar 1945 satt fyr på og brant ned. 3 januar skulle nye mannskaper møte i leiren. Våren 1945 skjulte gruppa seg i en fjellhule kalt "Mysinghålå" i heia ved Egersund.
Bildene du ser under er fra Vestige 4.


Kilde til tekstene : Ingvald Rødlands bok "Hemmelig oppdrag i Egersund og Dalane 1940-1945".(1994).mys002c
Steinura der Mysinghålå ligger. Inngangen ses midt i bildet.
mys03a

Nærmest ses Alf Aakre (leder av Vestige 4) med en engelsk maskinpistol av type Stengun MK 2S.
S betyr at maskinpistolen hadde lyddemper som også ses på bildet.
Paul Buerskog betjener et engelsk maskingevær av typen Brengun.
De øver på forsvar som forberedelse dersom tyske styrker skulle angripe.

mys07a

Aasta Michelsen betjener et engelsk maskingevær av typen Brengun. Hun har også en pistol i hylster på sin venstre side.
Aasta var kurer for gruppen. Paul Buerskog ses i bakgrunnen.
Til venstre i bildet ses en engelsk maskinpistol av type Stengun MK 2S støttet mot fjellet.

mys04b
Paul Buerskoog og Aasta Michelsen øver på forsvar av Mysinghålå. De har hver sin pistol.
mys03b
Alf Aakre(t.v) og Paul Buerskog slapper av på nedsiden av hålå. De føler seg tydeligvis trygge siden begge er svært lettkledde. (Paul uten sko)
mys07b

Alf Aakre og Aasta Michelsen forbereder en Limpet. Limpet var en mine med magneter som ble brukt ifm sabotasje på tyske fartøyer.
Magnetene gjør at minen kunne festes på et fartøy under vannlinjen for å gi maksimal ødeleggende effekt.
Sprengladningen ble utløst med tidsforsinkelse da fartøyer var i åpen sjø. Sjansen for senking var da størst.

mys04a
Aasta Michelsen med amerikansk militær kikkert. Dette var solide og gode kikkerter på denne tiden. De ble også ansett som effektive i dærlig lys.
mys003b
Aasta Michelsen og Alf Aakre øver på nærkamp.
mys007b
Aasta Michelsen utfører et kjent nærkampgrep på Aakre.
mys05a
Aasta Michelsen har full kontroll på Alf Aakre . Han har ikke lengre pistolen i høyre hånd.
mys007a
Aasta Michelsen.
mys004a
Ellen Lorentzen i inngangen til Mysinghålå. Ellen var også kurer for gruppen.
mys004b
mys002bBACK TO WW2 PAGE