MILITÆRHISTORISK SAMLING - GAUSDAL

1945 IN ROGALAND
Sør-Rogaland var et strategisk viktig område for okkupasjonsmakten.
Det var spesielt flyplassen, havna og næringsindustri i regionen som ble ansett som krigsviktig. Flyplassen ga mulighet for å kontrollere den sørlige delen av Nordsjøen. Havna var viktig som base for tyske marinefartøyer, og lossing/lessing ifm transport av krigsmateriell, soldater og forsyninger.
Allerede på midten av 1930 tallet ble det utplassert tyske etterretnings agenter i Rogaland. Disse hadde dekke som ansatte i handelsdelegasjonen i bla Stavanger. De tyske styrker hadde derfor 9 april 1940 svært god oversikt i regionen.
Sola Flyplass ble tidlig om morgenen 9 april angrepet av tyske fallskjermstyrker som raskt tok kontroll på flyplassen.
Større infanteri styrker ble fraktet med marinefartøyer til Egersund og Stavanger, og satt inn i kampen mot de mobiliserte norske styrkene i distriktet. De hardeste kampene fant sted i Dirdal og Gloppedalen. Her ble det tap på begge sider.
Den viktige sambandskabelen som knyttet Norge til England ble kappet i Egersund morgenen 9 april av tyske styrker.

Sør-Rogaland ble et svært viktig område også for de allierte. Det ble derfor gitt stor prioritet til etterretning i området. Området ble jevnlig fotografert fra luften for å følge med i tysk utbygging av infrastruktur og militær aktivitet.
Nordmenn som vervet seg til Engelsk etterretning (SIS) kom til distriktet for å rapportere krigsviktig informasjon på radio til England. Disse knyttet kontakter med Nordmenn som jobbet på flyplassen og i Stavanger havn.
Mål på Sola og Forus ble angrepet fra lufta jevnlig. På alliert side var det viktig å ødelegge fly som angrep alliert aktivitet i Nordsjøen. Flere typer moderne tyske fly var plassert på Sola og Forus. SIS agentene sendte informasjon i sann tid om tyske konvoier langs kysten. Da disse passerte Jæren ble mange angrepet av fly fra baser i England..
Et stykke uti krigen ble det bygd opp motstandsgrupper flere steder. Motstandsgruppene drev etterretning, planla og gjennomførte aksjoner mot tyske interesser. Alle aksjoner måtte godkjennes i London.
Motstandsgruppene skulle også utgjøre grunnstammen i en omfattende militær styrke (Hjemmestyrken) som ble etablert helt på slutten av krigen. Styrken skulle sikre at kapitulasjonen foregikk i ro og med verdighet.
Her kan du se bilder fra en SOE operasjon (Vestlige 4) som på slutten hadde tilhold i "Mysinghålå" i Nærheten av Egersund. Denne gruppa skulle gjennomføre sabotasje mot tyske fartøyer i området Egersund Flekkefjord.
Det er også vist en mengde dokumenter og bilder fra Egersund distriktet.
Bilder fra Stavanger by, og Sola flyplass maidagene 1945 er også vist nedenfor.
s1as1b
s1c
s2a
s2b
s2c
s3a
s3b
s3c
s4a
s4b
s4c
s5a
s5b
s5c
s6a
s6b
s6c
s10c
s7b
s7c
s10b
s8aa
s8b
s8c
s9a
s9b
s9c

BACK TO WW2 PAGE