MILITÆRHISTORISK SAMLING - GAUSDAL

ELG

ELG was one of the bases under Milorg which was established in 1944 with headquarters in Vassfaret.
RADIO MESSAGES TO AND FROM LONDON


Messages from London to ELG


Messages from the ELG to London


Base Elg var en av fem baseområder som ble planlagt opprettet i Norge. Det var behov for å utdanne milorgfolk som kunne nyttes til vakthold og sikring dersom det ble en ordnet kapitulasjon mellom allierte og tyske styrker.
Initiativtager til baseplanene var major Jens H Nordlie. Planene fikk navnet ”Rankin Case C”. Elg var den første basen som ble planlagt, og ble derfor mal for de andre når det gjaldt materiell og utstyr som måtte tilføres.
Til hovedområdet ble Vassfaret valgt. Deretter ble basen organisert i 4 underbaser (billeting areas). BA1 var i Buvassfaret mellom Begnadalen og Randsfjorden, BA2 var i Vikerfjellområdet, BA3 var i selve Vassfaret og BA4 var vest for Bergensbanen over mot Eggedal og Dagali.
Områdene egnet seg godt til formålet, gode muligheter for flyslipp, passe langt fra større tyske anlegg og gode områder til øvingsvirkssomhet. Virksomheten var stort sett innen Milorg D14 sitt område. Det skulle utdannes folk fra dette distriktet. Tanken var å gjennomføre kurs på opp til tre ukers varighet, for så å sende personellet tilbake til hjemmeområdet for at de skulle utdanne andre i sitt nærområde.
Etter noen gnissninger med ledelsen i milorg avsnitt 14.2 gikk arbeidet problemfritt. Utdanningen var god og, det ble bare i noen tilfeller avbrutt av varsel om rassia.
Den største konfrontasjonen skjedde ved Haglebuvann den 26 april 1945. Kamphandlinger med tyske styrker støttet av norsk hird og norske frontkjempere var ikke til å unngå.
Kampene varte fra tidlig morgen til mørkets frembrudd. De tyske styrker trekte seg da tilbake. Utfallet ble i hovedsak godt for milorgstyrkene, men det ble tap på begge sider. Sammen med kampene i Bjørn West viste dette at Milorg var godt ledet, organisert og trent.
Ved kapitulasjonen viste alle milorg folkene sin styrke ved en korrekt og ryddig overtagelse og vakthold ved sine tildelte objekter.BACK TO WW2 PAGE