MILITÆRHISTORISK SAMLING - GAUSDAL

RINNAN 1945

The search for Rinnan
Henry Oliver Rinnan var født i Levanger, og kom tidlig inn i Tysk tjeneste under annen verdenskrig.
Han ledet en avdeling i Trondheim som var under kommando av det hemmelige politiet Gestapo. Avdelingen bestod i hovedsak av norske kvinner og menn.
Rinnan hadde spesiell egenskaper som gjorde han svært effektiv i å kartlegge og infiltrere motstandsarbeid i Midt-Norge. "Negative kontakter" og tortur av fanger var et sentrale virkemiddel.
Hans avdeling var skyld i at mange "gode nordmenn" ble drept.
Rinnan og flere i hans avdeling ble dømt til døden etter krigen.
  Henry Oliver Rinnan was born in Levanger, and was soon in German service during World War II.
He led a unit in Trondheim which was under the command of the secret police Gestapo. The department consisted primarily of Norwegian women and men.
Rinnan had special qualities that made him very effective in identifying and infiltrate resistance work in Mid-Norway. "Negative contact" and torture of prisoners was a key instrument.
His unit was to blame for the many "good Norwegians" were killed.
Rinnan and more in his unit was sentenced to death after the war.
R1, BANDEKLOSTERET

Bandeklosteret i Jonsvannsveien i Trondheim. Dette var hovedkvarteret til Rinnan.
Her ble planer for å infiltrere motstandsbevegelsen utarbeidet. Fanger ble torturert i kjelleren.

"Bandeklosteret" in Jonsvannsveien in Trondheim. This was the headquarters of Rinnan.
There were plans to infiltrate the resistance movement developed. Prisoners were tortured in the basement.
R2, BIVUAK
Leiren ved Skjækerfossen
The camp at Skjækerfossen
R19
R18
R22
R23
R24
R25
Ordonnansene, trolig Harry Haraldsen t.h.
R20
Skjækerfossen,
R26
R3, Det siste skjulested

Storvukuvollen,natten før pågripelsen av Rinnan fredsvåren 1945.
Rinnan klarte tidligere, under mystiske omstendigheter å rømme fra fengselet.

Storvukuvollen, the night before the arrest of Rinnan peace spring 1945.
Rinnan did earlier under mysterious circumstances to escape from prison.
R14
Flyvollen der pågripelsen skjedde,
Flyvollen where the arrest occurred,
R4, Sambandsmann
R9
R15
Korporal Magne Solheim har arrestert Henry Oliver Rinnan
Corporal Magne Solheim has arrested Henry Oliver Rinnan
R6
Henry Oliver Rinnan
R5
R17
R7
Rinnan med oppasser,trolig en av Moan-brødrene fra Leksvik
Rinnan with watchman, probably one to Moan Brothers from Leksvik
R8
R13
R10
R11
R12
R21
Demonstrasjon av tortur i kjelleren i Bandeklosteret etter krigens slutt.
Demonstration of torture in the basement of the "Bandeklosteret" after the war.
R16a
BACK TO WW2 PAGE