- GMHS -

- MILITÆRHISTORISKE PORTRETTER-
Ung og uerfaren feltoffiser forteller om selvopplevde dramatiske stridshandlinger i fremste linje aprildagene 1940.PER ENGH's HISTORIE

PER ENGH

Per Engh var født og oppvokst på Lillehammer. Han hadde både militær -og politi utdanning fra før krigen.
Per deltok i kampene på østsiden av Mjøsa og i Gudbrandsdalen aprildagene 1940.
På Srandlykja var han involvert i harde kamper med fremrykkende tyske styrker. I Gudbrandsdalen var han senere vitne til krigsforbrytelser. Han var også involvert i motstandsarbeid under krigen.
I heftet skildrer Per med egne ord disse dramatiske hendelsene.
Per Engh var en ekte Forvsarsvenn, og delte åpent sine erfaringer fra Krigen.

Klikk på bildet til venstre for å lese historien.
TORKEL HOVLAND

TORKEL HOVLAND

Generalmajor Torkel Hovland var en markant og ruvende offiser gjennom den kalde krigen.
Han var en svært dyktig både felt - og stabs offiser med tjeneste fra tropp til divisjonsjef.Klikk på bildet til venstre for å se siden.MIKAEL HOVHAUGHOLEN

MIKAEL HOVHAUGHOLEN

Mikael Hovhaugholen ble født på Lesja i 1908. Egentlig skulle han bli bonde, men angret aldri på at han valgte en militær løpebane. Han ble uteksaminert fra Feltartilleriets befalsskole i 1930 og virket i to år som ulønnet sersjant. I 1932 ble han utnevnt til fenrik, noe han også var da krigen kom til Norge. I 1940 deltok Hovhaugholen som kanontroppssjef i oberst Dahls gruppe vest for Mjøsa. Etter krigstjenesten i 1940 kom han med i Milorg og deltok i oppbyggingen av organisasjonen. Han var en periode områdesjef, men det var som stabssjef i Distrikt 13 i 1943-44 at han fikk utfolde sin virketrang. For innsatsen fikk han bl.a. diplom fra den allierte øverstkommanderende general Eisenhower. Hovhaugholen ble pågrepet av Gestapo 24. februar 1944 under et av sine oppdrag. I løpet av en periode på to måneder ble han underkastet svært harde forhør på Victoria terrasse, Møllergata 19 og Akershus festning. Den beryktede sjefen for Sicherheitsdienst i Oslo Wolfgang Fehmer som var kjent for sine harde torturmetoder, ledet flere av forhørene. Heldigvis holdt han ut. Hadde han sprukket, ville det ha vært en katastrofe for mange. Som stabssjef i Distrikt 13 visste han for mye. Hovhaugholen har fortalt at han regnet med døden da han ble sendt til festningen. De dødsdømte endte der. Etter en periode ble han imidlertid sendt til Grini og 1. juni 1944 videre til Sachsenhausen i Tyskland. Der traff han bl.a. Einar Gerhardsen, Halvard Lange og Lars Moen. Før han ble hentet hjem av Folke Bernadottes hvite busser, var han innom Neuengamme ved Hamburg. Han fikk ikke oppleve de første fredsdagene i Norge. Først etter tre uker i Sverige kom han sammen med en rekke nordmenn over grensen ved Halden 28.mai .
Etter krigen deltok han som sjef i to tysklandsbrigader og fikk artilleriutdannelse både i England og USA.
I 1950 ble Hovhaugholen oberstløytnant og sjef for Bergartilleribataljon nr.3 på Setermoen. I 1954 ble han sjef for FAØ1 i Gamlebyen Fredrikstad og til slutt oberst og sjef for AR2 på Smestadmoen Lillehammer i 1960.
Mikael Hovhaugholen ble pensjonist i 1973 . Han døde 30. desember 1978.OLE BERG GETZ

OLE BERG GETZ

Oberst Ole Berg Getz var sjef for Trønderbrigaden i aprildagene 1940.
Brigaden i Trøndelag (5. divisjon), under ledelse av oberst Getz, hadde som oppgave å forsinke fiendtlige angrep sør fra. Men de norske troppene var i dårlig forfatning. De besto av en infanteribataljon plassert i Følling; ett dragonregiment i Sunnan-Stod området med en eskadron i Verdal, og en øvelsesavdeling med liten eller ingen øvelse i området Rygg-Snåsa. Artilleri og fly manglet totalt, og det var knapt ammunisjon for en dag.

Her kan du lese et militærhistorisk prospekt av Oberst Ole Berg Getz.

Fektningsrapport Fra krigen i Nord-Trøndelag 1940ved oberst O. B. Getz" kan du også lese her.Kurt Kløgetvedt

Kurt Kløgetvedt

Familien Kløgetvedt deltok aktivt i motstandsarbeid i Rogaland.
Marit Gro Kløgetvedt har skrevet litt om det hennes foreldre Solveig og Kurt Kløgetvedt deltok i.
Kurt samarbeidet med XU agenten Solveig Bergslien som ble arrestert og mistet livet under mystiske omstendigheter.
Solveig hadde fått opplæring i radiosending av SIS agenten Otto Olsen.

Kurt ble på slutten av krigen arrestert og fikk hard medfart av Gestapo i Stavanger. Han røpet ikke noe og ble overført til Gestapo i Oslo. Her ble det nye brutale forhør, men Kurt var tett.
Freden reddet sannsynligvis livet til Kurt.

Kurt hadde befalsutdanning fra Hæren før krigen og for han var det en selvfølge å bli en av lederne i HV når det ble etablert fra 1946.
Familien hadde et HV-lager i sin private bolig i mange år. Vær klar, holdt kruttet tørt het det på den tiden.

Marit Gro vil lage tekster til fotoene.
Det vil etterhvert komme flere foto og dokumenter på nettsiden.

BACK TO MAIN PAGE