MILITÆRHISTORISK SAMLING - GAUSDAL

Stay-behind


 


Okkupasjonsberedskap ofte kalt ”Stay Behind” en avdeling i Etterretningstjenesten
Fremdeles lever begrepet ”Aldri mer 9. april” i manges bevissthet.
Arbeidet med det offisielle Stay Behind-systemet ble initiert av forsvarssjef Jens Chr. Hauge i 1948. Grunnlaget for oppbyggingen av organisasjonen var det arbeid som var igangsatt av Femmannsgruppen i samarbeid med Etterretningstjenesten. I 1950 var organisasjon operativ under ledelse av Jens H. Nordlie, og bestod av tre deler:
Rocambole (ROC) som bestod av små grupper med hemmelige lagre av våpen og annet utstyr. Disse gruppene skulle drive sabotasje mot mål på okkupert område og sikre fasiliteter som fortsatt var under norsk kontroll.
Lindus som var et nettverk av etterretningsagenter, inkludert en gruppe som skulle ta seg av evakuering av visse typer norsk og alliert personell hvis landet ble angrepet.
Blue Mix var et nettverk som skulle berge allierte soldater som havnet bak fiendens linjer, f.eks. flyvere som måtte nødlande eller hoppe ut i fallskjerm.
Fra 1950 ble finansieringen av systemet delt mellom USA, Storbritannia og Norge, dette fortsatte frem til slutten av 1960-tallet da den utenlandske støtten falt bort og okkupasjonsberedskapen ble videreført med norske midler. Norske myndigheter la vekt på at Stay Behind-apparatet skulle være under nasjonal kontroll.
Det ble opprettet et hundretalls Stay behind-grupper, men nå med rent militære oppdrag.
Hovedkvarteret ble lagt til en villa på Smestad i Oslo. I tillegg til organisering og rekruttering av grupper, ble det lagt ut et stort antall hemmelige depoter. Øvelser hvor sabotasje, våpenbruk og etterretningsteknikk ble organisert.

 


Stay Behind Telegrafist Jørgen Tengesdal fra Egersund forteller.

pdf


Stay Behind agent "Jon Ellingsen" fra Dombås forteller.


Rolf Kjærnsli forteller om sin Stay Behind tid.

Side 28, 29 GD magasin 3/11-2012... JPG
Side 30, 31 GD magasin 3/11-2012... JPG
Side 28, 29 GD magasin 3/11-2012... PDF
Side 30, 31 GD magasin 3/11-2012... PDF

 
SAMFUNNSVERNET
Forløperen til Stay Behind.

NEW!!!

Heftet er levert av pensjonert lensmann i Ringebu Håkon Rønningen.
Utgiver av heftet har gitt sitt samtykke til bruk på hjemmesiden.
Om noen som leser dette heftet vet noe mer om denne hemmelige organisasjonen , vennligst ta kontakt på oppgitt mailadresse.


Tore Moe's artikkel i Hallo Hallo.

Skjema

 Våpenlageret i Urdalen


Våpenlagere Funnet på Heskestad


Tatt for Terrorist våpen


11 åring oppdaget våpenlager.

 
Turgåere fant våpenlager

 
Våpendepot er funnet i Lund

 
Bygdefolket visste om depotet, del 1
Bygdefolket visste om depotet, del 2

 
Våpen fra Heskestad bekrefter CIA

 
Ikke våpen, bare Norske effekter.

 
Full taushet om CIA rykte

 
Småjente fant våpenlager.

 
CIA hadde grupper over hele norge.

 
Grupper og våpen over hele landet.

 
CIA Colby har fått St. Olav


  Lageret ble etterfylt etter krigen.

 

 
Urdalen lageret supplert i 1951

 
Militære vitner til opptrinnet

This is equipment that has belonged to a Stay Behind agent from Gudbrandsdalen in Norway.
Was used for morse training.The equipment was packed in a suitcase.

Equipment List. The gun and ammunition missing.

Grundig tape recorder for morse training.

Exercising Morse key.


Dette er bilder fra en Argus øvelse tidlig på 1970 tallet. Sambandsvognene er plassert ca
1 km fra Bjåen fjellstue. Sb. vogner var lagret i Oslo og ble brukt ifm. øvelser i Argus.
ar18, HF antennesystem satt opp med hjelp av master
ar17, Strømagregat ca 20kw og sambandsvog ses i bakrunnnen
ar16, Militær lastebil og tilhengere med utstyr.
ar15, Militær lastebil og tilhengere med utstyr, og SB personell.
ar24ar03, Sambandsoperatør på vakt. Det kan ses to Collins 51-J4 plassert i rack
ar04, Sambandsoperatør på vakt i hytte bak på lastebil. Det kan ses to fjernskrivere til venstre
ar05, Sambandsoperatører på vakt i hytte bak på lastebil.
ar06, Sambandsoperatør på vakt. Han justerer på en Collins 51-J4
ar07, Sambandsoperatør på vakt. Han justerer på en Collins 51-J4
ar09, Kraftig HF sender
ar10, Modulator utstyr
ar11, Modulator utstyr
ar22
ar01, Stay behind mann koser seg i vårsolen i ved seter i nærheten av Bjåen i Setesdal
ar02, Stay behind mann koser seg i vårsolen i ved seter i nærheten av Bjåen i Setesdal
ar19, HF antennesystem satt opp med hjelp av masterÅPNING AV EN RS-1 STAY BEHIND RADIO KASSE......rs1a
rs1b
rs2c
rs1d
rs1e
rs1f


I stay Behind var det en grupper som ble kalt Roc. Disse gruppene skulle drive sabotasje i okkupert område for å påføre fienden tap av ressurser. Tidlig på 1950 taller ble det plassert utstyr i hemmelige lager i terrenget. Lagerne ble kalt dumper. Dette lageret er på et fjell i Finnmark. Utstyret har ligget ute så lenge at det er ødelagt. Innholdet i dumpa ble sprengt på stedet av personell fra Forsvaret for få år siden.
sb1, Stay Behind lager (dump) plasert i steinrøys på fjellet i Finnmark
sb2, En del stein er fjernet. Det kan ses kasser med sprengstoff (PE No2) og lunte
sb3, Alt fra dumpa er plassert på bakken ved siden av steinura
sb4, Nær bilde av kasser med ammunisjon og lunte. Det kan ses en eske med tidsblyanter til høyre for de to kannene. En Bazooka granat ses til venste for kannene
sb5, Nærbilde av kasse med ammunisjon til 9mm pistol og maskinpistol
sb6, Nærbilde av lunte og andre tennmidler
BACK TO MAIN PAGE