- MILITÆRHISTORISK SAMLING GAUSDAL -

- BRIGADENS KOMMANDOPLASS-
Brigadens kommandoplass (Brigko) Bildene er fra tidlig på 1980 tallet.
Brigadens operasjoner ble planlagt, og gjennomføringen ledet fra Brigko.
I Brigade Nord (Brig N) brukte man på dette tidspunkt lette pansrede
beltekjøretøy av typen M577( Høy type ) og M113 ( lav type ) vogner som
var koplet sammen i en stjerne med et spesiallaget slusesystem.
Følgende Stabsfunksjoner var representert: Operasjonscelle (OPS),
Administrasjonscelle (ADM), Etterretningscelle (ES), Ingeniørcelle (ING) og Ildkoordineringscelle (IKS).
I tillegg hadde brigade sjef og sambandsjef sin egen celle.
I systemet inngikk også manuell telefonsentral (veksler) / Sambandsterminal og ekspedisjonvogn som
hadde med seg 20 kw generatorsett.
i nærheten av Brigko ble det også etablert et radioområde, som
både av taktiske grunner og for å få en viss avstand mellom antenner ble plasser ca 400 mtr unna.
9 av kommandoplassens radionett ble ledet fra dette radioområdet,
de øvrige ( hovedsak IKS nettene ) ble betjent direkte fra
ko vognene. Dette ble gjort for å vankeliggjøre peiling, og direkte angrep på Brigko.
Følgende celler hadde dobbelt sett med vogner: OPS, SBTERM og Ekspedisjon med Generator i
tillegg til Lederstasjon Kommandonett nr 1 kryptert VHF. Dette var funksjoner som gjorde
det mulig å flytte og samtidig være i stand til å lede brigadens
operasjoner. («Flytte med en fot i bakken»)
Det gikk 2 stk 100 mtr 10 par babler fra veksler og til OPS koplingslist. Fra OPS list
gikk det 400 meter 10 par til radioområdet for å styre de 9 radiosamband pluss telefon samband
til sjefen i radioområdet.bw7
The establishment of the brigade command headquarters - two of command vehicles in place.
bw2
Command wagons in position before the rear tent is set up.
bw4
Back tents are set up and camouflage nets are pulled over operations center (OPS'en).
bw12
Etablering av kommandoplassen. Vi ser ti-parskabelen fra radio-området som sikrer kommandoplassen radiosamband.
bw26
Command headquarters is established and MP ensures access control
bw27
Command headquarters finished camouflaged.
bw14
Innredningen i en av kommandovognene. Linjevelgeren (boks midt i bildet) ga tilgang til både telefoni og radiosystemer.
bw13
Innredningen i en av kommandovognene.Linjevelgeren (boks midt i bildet) ga tilgang til både telefoni og radiosystemer.
bw18
Kommandovognene hadde inntil fire arbeidsplasser. Linjevelgeren ga tilgang til både telefoni og radiosystemer.
bw19
I tillegg til linjevelgeren hadde kommandovognene også tilgang på eget sambandsutstyr som gjorde at de kunne komme ut på kommandonettene.
bw15
Image from the rear tent where the operation map (left) was the natural meeting point.
bw17
Back tent secured rapid exchange of information between staff employees at headquarters
bw8
Bilde fra etterretningssenteret (ES). Denne kommandovognen var basert på en standard M-113 vogn i motsetning til de øvrige som var M-577.
bw20
Staff Officers in place in command vehicles.
bw21
Staff Officers in place in command vehicles.
bw17
Bakteltet sikret rask informasjonsutveksling mellom stabmedarbeiderne i kommandoplassen

BACK TO MAIN PAGE