- MILITARY HISTORICAL COLLECTION - GAUSDAL -

KLØVHEST I HÆRENKløvhest avdeliger var en del av Hærens oppsetninger etter krigen. Hestene kunne ta seg frem sommer og vinter der en ikke kom frem med kjøretøy. De ble brukt til å frakte viktige forsyninger.
Hæren hadde en utdanningsavdeling på Starum på Toten. I Brigaden i Nord-Norge inngikk det et kløvkompani. Kompaniet holdt til i Skjold leir i Øvergygd i Troms.
Bildene du ser inngår i et instruksjons opplegg for kløvtjeneste i Hæren.
hest7
Den Britiske kløvsalen er bare halv så tung som den tyske (ca 16 kg). Den har ledd mellom svissler og steg og former seg sjøl etter alle hestetyper.
hest7a
Den Britiske kløvsalen.
hest8
Den tyske kløvsalen er tung (ca. 32 kg.) og er vanskelig å pase til hesten.
Men den sitter støtt til hesteryggen og kan være uunverlig ved kløving av vanskelig last.
hest8a
Den tyske kløvsalen.
hest1
hest2
hest3
hest4
hest5
hest6
hest9a
Hestene på plass sett fra siden.
hest9b
Hestene på plass sett forfra.
hest10a
Skal en transportere en eller to hester, står de særlig støtt dersom en
plasserer dem på tvers og stenger av med bommer festet til takbøylene.
hest 10b
hest11a
Kassene ligger støtt i kløvgrindene. Det går også fint å plassere flere småting i samme grind. F. eks. bensinkanner.
hest11b
hest12a
I mangel av kløvreip kan en i mange tilfelle klare seg med alminnelig tau (ca. 25 fot langt). Bildene viser framgangsmåten.hest 12b
hest13
Kløvgrinder kan brukse til mange slags last.
hest14a
Kjærre som lett kan demonteres og transporteres på hesteryggen. Den kan også sprettes for hest med kløvsal.
hest14b
hest15
Kløvbar kjerre klar til kjøring.
hest16
En fester et trebord bak hjulkassene og et på baklemmen.
hest001
Det er snart å laste opp når en bruker kløvgrinder. Her ser en hvordan den festes.
hest002
Med omtanke kan en også finne andre måter å feste kløvlasta på. Men den må festes godt.
Blir det kluss med kløvlastene under turen, angrer en at en ikke gjorde seg mer føre med opplastinga.
hest003a
En kasse blir surret fast. Bare overgjorten mangler.
hest003b
hest004
En av kløvførerne holder hestene så de andre to kan være med og gjøre klar bilen.

hest005
Skal en ha med seg mye av ting som skrøyver, kan en med fordel bruke topplast. Overgjorten holder denne på plass.
hest006a
Furasje og kløvutstyr skal også med på bilen. Dette legges under og bak bommene.
hest006b
hest007
Sjøl på flat mark eller mark, går hestene lett opp på denne lasterampen.
Den siste hesten plasseres mellom de to andre,

 

If you have some information or question about my site, please send me a mail.
I am interesting in all information or comment you may have.


BACK TO MAIN PAGE