- MILITARY HISTORICAL COLLECTION -

- FINNMARK -

GSV's Historie v. Tønne Huitfeldt
F17

Høybuktmoen
17-18 aug 1971
GSV’s 50-årsjubileum
Bak H.M. Kong Olav 5.:
Oblt Bjørn Cato Ødegaard/Sj GSV
Kapt Henry Magne Dahl/SJ Garnkp/GSV
Lt Rolf Thomsen/trsj/sj Paradevakt/Garnkp/GSV

F18A, Kirkenes
F18B

Høybuktmoen
17-18 aug 1971
GSV’s 50-årsjubileum
H.M. Kong Olav 5.
General
Lt Arnt Nystad/
Pitrsj/Støkp/GSV
Major Boye/ NK/GSV

F18C

Høybuktmoen (Langfjorden i bakgrunnen)
17-18 aug 1971
GSV’s 50-årsjubileum
Sjt. Rasmussen/Instrument-mekaniker/GSV
H.M. Kong Olav 5.
Maj Boye/NK/GSV
Oblt Bjørn Cato Ødegaard/Sj GSV

F18D
Garnisonen i Sør-Varanger. Fra v. Admiral Folke Hauger-Johannesen,
H.M. Kong Olav V, Maj Boye NK/GSV, Oblt B. C. Ødegaard Sj/GSV
F19

Høybuktmoen/Inngang til GSV’s befalsmesse/kontorer
17-18 aug 1971
GSV’s 50-årsjubileum
Oblt B.C. Ødegaard/Sj GSV
H.M. Kong Olav 5.
Bak Kongen: Kommandørkapt. R. K. Thorsen
Maj Boye/NK GSV
I forgrunnen. Soldater fra Garnkp/GSV i lånte paradeuniformer fra FMU.

F20

Kirkenes kirke
Desember 1970
Kirkeparade for GSV
Til v. nærmest GSV’s fane: Fenrik Per E Ågren/1. Fanevakt
Til h for GSV’s fane:
Oblt B.C. Ødegaard Sj GSV
Maj Vigard Aabrek/S3 GSV

F21

Grense Jakobselv/OP 247
1971
CINCNORTH’s inspeksjon av GSV
Fenrik Per E Ågren/Stasjonssjef Gr. Jakobselv grensestasjon melder OP 247
klar til inspeksjon til CINCNORTH (?Sir Thomas Percy?)
Fra v. Gen Kvaal?
Oberst Bjørshol/Sj Finnmark Landforsvar
Oblt B.C. Ødegaard/SjGSV

F22A

Grense Jakobselv
1971/72
Utskifting av russisk grensestolpe
Nr 2 fra v.: Kapt Arnold Hanssen/S2 GSV
Nr 2 fra h.: Grensesoldat Holla/Grense Jakobselv grensestasjon

F0A

Høybuktmoen flyplass
22-26 oktober 1994
50-års jubileet for frigjøringen av Sør-Varanger
H.M. Kong Harald 5.
Nr 2 ?
Oblt Bror Sundstrøm/Sj GSV
Alfon Jerijærvi/ordfører Sør-Varanger kommune

Biskop i Nord-Hålogaland Ola M. Steinholt.

Svein Alsaker/Fylkesmann i Finnmark
Genlt. Arne Solli/Øverst-kommanderende i Nord-Norge

F0B

Høybuktmoen militære terminal
22-26 oktober 1994
50-års jubileet for frigjøringen av Sør-Varanger
?
H M Kong Harald 5.
Oblt Bror Sundstrøm/Sj GSV
Genlt Arne Solli/ØKN
Biskop i Nord-Hålogaland Ola M. Steinholt.
?
F0C

Høybuktmoen militære terminal
22-26 oktober 1994
50-års jubileet for frigjøringen av Sør-Varanger
Nr 2 fra v: Generaloberst Dimitrij Andrevich Krutskikh / russisk krigsveteran

F1A

Høybuktmoen militære terminal
22-26 oktober 1994
50-års jubileet for frigjøringen av Sør-Varanger
Oblt Bror Sundstrøm/Sj GSV
H M Kong Harald 5.
?
Kapt Lars Ole Ekerhovd/kpsj GSV/SjParadestyrke

F1B
Høybuktmoen militære terminal

F1C

Høybuktmoen militære terminal
22-26 oktober 1994
50-års jubileet for frigjøringen av Sør-Varanger
Oblt Bror Sundstrøm/Sj GSV
?
H M Kong Harald 5.
Kapt Lars Ole Ekerhovd/kpsj GSV/SjParadestyrke

F2A

Bjørnevann -Sør-Varanger.
Til høyre ses åpningen til en gruve, som ble kalt «Tunnelen», hvor flere hundre av
Sør-Varangers befolkning tok tilflukt i krigens siste fase for Sør-Varangers del,
da tyskerne gjennomførte «Brent jords taktikk»
22-26 oktober 1994
50-års jubileet for frigjøringen av Sør-Varanger
?
H.M. Kong Harald 5. holder tale til befolkningen i Sør-Varanger.
Blant publikum var det ca 300 personer av de som bodde i tunellen under krigen.
Noen av de var født inne i tunnelen.

F2C

Bjørnevann -Sør-Varanger.
Til høyre ses åpningen til gruven.
22-26 oktober 1994
50-års jubileet for frigjøringen av Sør-Varanger
Fylkesmann i Murmansk fylke, Russland Jevgenij Borisovich Kamarov holder tale.

F2B

Bjørnevann -Sør-Varanger.
Samme sted.
22-26 oktober 1994
50-års jubileet for frigjøringen av Sør-Varanger
Norske soldater og elever fra Svanvik folkehøgskole utkledd i sovjetiske uniformer sammen med
skolelever fra Sør-Varanger skulle illustrere at de som bodde i tunellen ble tatt i mot av soldater fra Den Røde Armé.

F3A

Foran en kaserne på GSV , som for anledningen var tilrettelagt som hotell for norske og russiske krigsveteraner.
22-26 oktober 1994
50-års jubileet for frigjøringen av Sør-Varanger
Se egen fortegnelse over navn på deltagerne.


f3aa


f3ab
F3B

Befalsmessen GSV
22-26 oktober 1994
50-års jubileet for frigjøringen av Sør-Varanger
Kapt ?Jonny? Strømvoll /sjefstolk for Frigjøringsjubileet/ ?FSES?/?FO/E?
I forgrunnen: russiske krigsveteraner
Til h: Genlt Arne Solli/ØKN

F3C

Kantina GSV
22-26 oktober 1994
50-års jubileet for frigjøringen av Sør-Varanger
Knut Edvardsen/fotograf Kirkenes
Kapt ?Jonny? Strømvoll /sjefstolk for Frigjøringsjubileet/ ?FSES?/?FO/E?
Maj Per E Ågren/NK GSV Prosjektansvarlig for «Frigjøringsjubileet».

F4A

Nikkel (Russland)
1994
Sør-Varanger Historielag’s krigs-historiske tur fra Kirkenes til Litza – Pechenga - Linihammari
Russiske krigsveteraner

F4B

Nikkel (Russland)
1994
Sør-Varanger Historielag’s krigs-historiske tur fra Kirkenes til Litza – Pechenga - Linihammari
Per E Ågren med
russiske krigsveteraner. Veteranene fra v – h, hadde under 2. verdenskrig vært
- Jagerflyver
- Etteretningsoffiser
- Lege/tannlege for Nordflåten

F4C

Nikkel (Russland)
1994
Sør-Varanger Historielag’s krigs-historiske tur fra Kirkenes til Litza – Pechenga - Linihammari
Per E Ågren med en
russisk krigsveteran som under 2. verdenskrig var
Jagerflyver

F6A

1994
Pasvik sett fra russisk side av Pasvikdalen

F6B

Rajakoski Russland
13. 3. 1994
«Barentsskirennet», da dette skirenn ble arrangert for første gang.
Russiske grensemyndigheter arrangerte dette med hjelp av personer
fra fra Sør-Varanger kommune, Garnisonen i Sør-Varanger og Sør-Varanger politikammer.
Politibetjent Magnus Betten, Nyrud politistasjon (Sør-Varanger politikammer).
Oblt Litorowich, Assisterende russisk grensekommissær.

F6C

Rajakoski Russland
13. 3. 1994
«Barentsskirennet», da dette skirenn ble arrangert for første gang.
Russiske grensemyndigheter arrangerte dette med hjelp av personer fra
fra Sør-Varanger kommune, Garnisonen i Sør-Varanger og Sør-Varanger politikammer.
Oberst ……../russisk grense-kommissær
Lt ………../norsk-russisk tolk

F7A

Rajakoski Russland
13. 3. 1994
«Barentsskirennet», da dette skirenn ble arrangert for første gang.
Russiske grensemyndigheter arrangerte dette med hjelp av personer
fra fra Sør-Varanger kommune, Garnisonen i Sør-Varanger og Sør-Varanger politikammer.

F7B

Storskog Russland
13. 3. 1994
«Barentsskirennet»,
Kontroll av grensepassering på russisk side av grensen

F7C

Storskog Russland
13. 3. 1994
«Barentsskirennet»
Russisk grensevakt

F8A

Storskog Russland
13. 3. 1994
«Barentsskirennet»
Russisk offiser foretar identitetskontroll.

F8B

 F8C
F9A

Litza Russland
1994
Monument ved elven Litza.
Det hevdes at vannet i elven var rødt av blod under kampene 2. verdenskrig ved «Litzafronten».

F9B
Monument til minne om de som falt under kampene mellom Den Røde Armé og Tyskland
F9C

Litza Russland
1994
Se bilde F9A. Monumentene er reist på hver side av veien mellom Nikkel og Murmansk.

F10A

Nikkel Russland
1994
Veisvingen ved nedkjøring til Nikkel fra Murmansk blir på russisk kalt «Svigermors Tunge»

F10B
F10C
F11A
F11B
Montegotsje
F11C
Området ved industribyen Montegotsje
F12A
Russisk grensevaktleir
F12B
Kolahalvøya
F12C
Kolahalvøya
If you have some information or question about my site, please send me a mail.
I am interesting in all information or comment you may have.

SEND A MAIL


WEB DESIGN, PHOTO WORKS: Helge Fykse, www.laud.no/ww2BACK TO MAIN PAGE