MILITÆRHISTORISK SAMLING - GAUSDAL

1940

NORSK SOLDAT ALBUM FRA APRILDAGENE.
NORSK SOLDAT ALBUM FRA APRILDAGENE 1940.

I dette albumet kan du se autentiske bilder med soldatens egne kommentarer fra krigshandlingene fra Oslo, langs vestsiden av Mjøsa til Lillehammer. Ferden gikk deretter videre til Midtskogen, Elverum, og oppover Østerdalen til Hjerkinn og Dombås. Ferden endte ved Åndalsnes / Isfjorden der den norske styrken kapitulerte.
Soldater og befal ble så fraktet til Lillehammer og internert. De måtte her signere på et tysk dokument der de ga løfte om ikke å ta til våpen mot tyske styrker på nytt.
  H r.
1
2
8
3
5
6
7
9
10
4
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
3839
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65


66
67BACK TO WW2 PAGE